Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs

Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Handelskennis; Allen op D niveau. Resultaat: Geslaagd