Nouryon Research, Development & Innovation

Als research assistent heb ik verschillende nat-chemische-, spectrometrische- en colorimetrische- bepalingen uitgevoerd, waaronder:

  • Het bepalen van de concentratie van functionele chemische groepen/elementen door middel van verschillende nat-chemische technieken, waaronder potentiometrische-, titrimetrische en colorimetrische methodieken.
  • Het voorbereiden van monsters door middel van diverse destructie technieken, meetseries, standaarden en blanko’s voor metingen met atoomspectrometers.
  • Het instellen van ICP-ES om meetseries te meten, waarna de de resultatenoverzicht worden uitgewerkt en geïnterpreteerd.

Na de metingen worden de resultaten gerapporteerd, in het Engels of Nederlands, en in overleg met de direct leidinggevende/collega’s worden conclusies getrokken.

Referenties op aanvraag beschikbaar.