AkzoNobel Research, Development & Innovation

Als research assistent heb ik verschillende nat-chemische-, spectrometrische- en colorimetrische- bepalingen uitgevoerd, waaronder:
• Het bepalen van het actief zuurstof gehalte van organische peroxiden door middel van verschillende titrimetrische methodieken.
• Het bepalen van gehalten door middel van verschillende colorimetrische methodieken.
• Het maken van meetseries, standaarden en blanko’s voor metingen met diverse soorten spectrometers.
• Het destrueren van monsters volgens diverse technieken, waaronder de destructie volgens de schoorsteen methode, magnetron en sterke zuren.

Referenties beschikbaar. Deze functie heb ik niet uitgevoerd tussen november 2014 en mei 2015.