Akzo Nobel Technology & Engineering B.V.

Als communicatie coördinator was ik verantwoordelijk voor de totstandkoming van de interne en externe communicatie van dit onderdeel van AkzoNobel met 420 mensen in dienst verspreid over 8 locaties over de gehele wereld en viel ik direct onder het management van het bedrijf. Door te schakelen met interne afdelingen en externe partijen ben ik in deze periode verantwoordelijk geweest voor het opstellen en publiceren van interne en externe communicatie, het organiseren van beurzen, seminars en feesten en het opzetten van intranet en internet websites.