Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V.

Als safety assistent heb ik meerdere functies bekleed. Al deze functies hadden betrekking op het testen van de veiligheid van producten, processen en fabrieken van AkzoNobel en andere opdrachtgevers. Na de testfase werden de resultaten gerapporteerd, in het Engels of Nederlands, en in overleg met de direct leidinggevende werden conclusies getrokken. Specifieke rollen die ik heb vervuld zijn:
 • Het bepalen van proceseigenschappen volgens interne regels.
 • Het bepalen van calorimetrische- en thermografische eigenschappen van producten.
 • Het bepalen van de stof- en gasexplosie en gasdetonatie karakteristieken.
 • Het bepalen van de veiligheidseigenschappen van producten volgens interne-, nationale- en internationale wetgeving.
 • Het trainen van klanten en medewerkers van AkzoNobel m.b.t. de veiligheidseigenschappen van producten en processen.
 • Het organiseren, uitvoeren en analyseren van de resultaten van on-site veiligheidsexperimenten bij klanten van AkzoNobel.
 • Het organiseren, uitvoeren en analyseren van de resultaten van grote schaal experimenten bij AkzoNobel Deventer, AkzoNobel Mons, TNO Rijswijk en Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) – Berlijn.
 • Verantwoordelijk voor de opslag en registratie van gevaarlijke stoffen.
 • Verantwoordelijk voor het beheer, kalibratie en registratie van apparatuur volgens ISO 9001.
 • Kennis van nationale- en internationale wetgeving; PGS-8, PGS-15, UN en ADR.
 • Medeverantwoordelijk voor de website van de afdeling.
 • Hoofdredacteur van de nieuwsbrief “Safety Times”.

Referenties op aanvraag beschikbaar.