jul.14

Akzo Nobel Technology & Engineering B.V.

Als communicatie coördinator was ik verantwoordelijk voor de totstandkoming van de interne en externe communicatie van dit onderdeel van AkzoNobel met 420 mensen in dienst verspreid over 8 locaties over de gehele wereld en viel ik direct onder het management van het bedrijf. Door te schakelen met interne afdelingen en externe partijen ben ik in deze periode verantwoordelijk geweest voor het opstellen en publiceren van interne en externe communicatie, het organiseren van beurzen, seminars en feesten en het opzetten van intranet en internet websites.

Mijn Werkervaring

jul.14

Somedesign

Als social media expert en mede-eigenaar was ik verantwoordelijk voor advies over, de branding en onderhoud van diverse social media kanalen van klanten van Somedesign. Daarnaast heb ik voor een aantal klanten een website gebouwd en onderhouden en heb ik diverse social media workshops gegeven.
Mijn Werkervaring

jul.14

Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V.

Als safety assistent heb ik meerdere functies bekleed. Al deze functies hadden betrekking op het testen van de veiligheid van producten, processen en fabrieken van AkzoNobel en andere opdrachtgevers. Na de testfase werden de resultaten gerapporteerd, in het Engels of Nederlands, en in overleg met de direct leidinggevende werden conclusies getrokken. Specifieke rollen die ik heb vervuld zijn:
 • Het bepalen van proceseigenschappen volgens interne regels.
 • Het bepalen van calorimetrische- en thermografische eigenschappen van producten.
 • Het bepalen van de stof- en gasexplosie en gasdetonatie karakteristieken.
 • Het bepalen van de veiligheidseigenschappen van producten volgens interne-, nationale- en internationale wetgeving.
 • Het trainen van klanten en medewerkers van AkzoNobel m.b.t. de veiligheidseigenschappen van producten en processen.
 • Het organiseren, uitvoeren en analyseren van de resultaten van on-site veiligheidsexperimenten bij klanten van AkzoNobel.
 • Het organiseren, uitvoeren en analyseren van de resultaten van grote schaal experimenten bij AkzoNobel Deventer, AkzoNobel Mons, TNO Rijswijk en Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) – Berlijn.
 • Verantwoordelijk voor de opslag en registratie van gevaarlijke stoffen.
 • Verantwoordelijk voor het beheer, kalibratie en registratie van apparatuur volgens ISO 9001.
 • Kennis van nationale- en internationale wetgeving; PGS-8, PGS-15, UN en ADR.
 • Medeverantwoordelijk voor de website van de afdeling.
 • Hoofdredacteur van de nieuwsbrief “Safety Times”.

Referenties op aanvraag beschikbaar. Deze functie heb ik niet uitgevoerd tussen 2007 en juni 2012 en tussen juli 2013 en oktober 2014.

Mijn Werkervaring

mei.15

AkzoNobel Research, Development & Innovation

Als research assistent heb ik verschillende nat-chemische-, spectrometrische- en colorimetrische- bepalingen uitgevoerd, waaronder:
• Het bepalen van het actief zuurstof gehalte van organische peroxiden door middel van verschillende titrimetrische methodieken.
• Het bepalen van gehalten door middel van verschillende colorimetrische methodieken.
• Het maken van meetseries, standaarden en blanko’s voor metingen met diverse soorten spectrometers.
• Het destrueren van monsters volgens diverse technieken, waaronder de destructie volgens de schoorsteen methode, magnetron en sterke zuren.

Referenties beschikbaar. Deze functie heb ik niet uitgevoerd tussen november 2014 en mei 2015.

Mijn Werkervaring